30 czerwca 2022
godzina: 17:46

Nowy York: 11:46
Moskwa: 19:46
Pekin: 00:46

Zapisz się
 

Strona główna > Regulamin

Regulamin

1. Firma GBUREK® zobowiązuje się do przeprowadzenia  Warsztatów Językowych TRENING ASERTYWNEGO SAMOKSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO zgodnie z zamówieniem Uczestnika.
2. Cena obejmuje:
·uczestnictwo w warsztatach
·materiały szkoleniowe
·certyfikat ukończenia szkolenia
·przerwy kawowe.
 3.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
·zgłoszenia on-line:
·dokonanie płatności z góry gotówką lub przelewem na konto:
  50 1020 5558 1111 1272 2630 0040.
 4. Firma GBUREK® zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli warsztaty nie odbędą się, osoba zgłoszona informowana jest o tym fakcie mailem lub telefonicznie i wówczas proponowany jest inny termin lub zwracana jest całość kwoty.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa należy się:
·pełny zwrot płatności, jeżeli rezygnacja nastąpi wcześniej niż 21 dni przed szkoleniem
·50% wartości, jeżeli rezygnacja nastąpi wcześniej niż 14 dni przed szkoleniem.
6. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie osoba niemogąca stawić się na spotkanie zgłasza zastępstwo lub wpłata przepada.
7. Uczestnik zajęć internetowych zobowiązuje się sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć sprawność działania swojego komunikatora internetowego. Jeżeli warsztaty internetowe nie mogą się odbyć z powodów technicznych niezależnych od Uczestnika ani od prowadzącej zajęcia, ustalany jest inny termin, dogodny dla obu stron.
8. Odwołanie Coachingu Językowego, Warsztatów na Raty oraz zajęć internetowych jest możliwe najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem, a zajęć poniedziałkowych - do piątku, godziny 18:00.
9. Coaching Językowy, Warsztaty na Raty oraz zajęcia internetowe, z których Uczestnik nie skorzystał w uzgodnionym terminie lub odwołane przed terminami wymienionymi w & 7 będą odrobione do 10-tego dnia następnego miesiąca. Za zajęcia niewykorzystane w uzgodnionym terminie lub nieodrobione w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca Uczestnik zobowiązany jest dokonać płatności jak za zajęcia odbyte.

<< wróć

Ułatwiamy ludziom porozumiewanie się. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi władało językami obcymi. Rewolucjonizujemy naukę języków obcych tak, żeby nauka języka przyczyniała się do wszechstronnego rozwoju osobowości i charakteru studentów. Łączymy biznes z promowaniem nauki języków obcych.
O tym jest nasz blog.

Kolejne miejsce warsztatów na Minorce

20.11.2012. Na Minorce 19 stopni C, lekki wiatr, mało chmur. Ostatnio sporo padało, a nasycone...

całość

Warsztaty i coaching na Minorce.

Marzenia się spełniają...

W ten właśnie sposób zmieniliśmy miejsce...

całość